Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng

MẶT BẰNG TỔNG THỂ:
Diện tích khuôn viên: 22,358 m2
– 72% diện tích được dành cho mảng xanh và các công trình thể dục thể thao.
– 28% diện tích còn lại dành cho các toa căn hộ được chia làm 4 khối nhà chính: A,B,C,D
Số lượng căn hộ: 700 căn
Chiều cao tối đa: 28 tầng
Khu vực an toàn và tầng hầm đậu xe: 20,301 m2